پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر احداث شده است و محصولات آن الفین، پلی اتیلن سبک (LD)، پلی اتیلن سنگین (HD)، پلی اتیلن سبک خطی (LLD)، بوتن و بوتادین است. در این مجتمع پتروشیمی، کوره‌ و راکتور خاص تبدیل استیلن واحد الفین و همچنین راکتور واحد پلی اتیلن سنگین برای اولین بار در ایران ساخته شده است. دامون در سال 1399 با تأمین تعداد 4 ست پنل انفجاری از برند FDC  کره جنوبی با شرکت پتروشیمی امیرکبیر همکاری داشته است.