پمپ اطفای حریق (Fire Fighting Pump)

ویژگی‌های پمپ اطفای حریق پمپ اطفای حریق یا پمپ آتش نشانی (Fire Fighting Pump) تجهیزی است که جهت تامین فشار مورد نیاز در سیستم اطفاء حریق به‌کار می‌رود. پمپ‌ آتش نشانی دارای...

ادامه مطلب