دتکتور گاز (Gas Detector)

ویژگی‌های آشکار ساز گاز تکنولوژی به‌کار رفته در دکتورهای گاز شرکت REZONTECH بسیار بالا بوده و این محصول قادر است مقدار زیادی از گاز های سمی و پر خطر را شناسایی کند....

ادامه مطلب

دتکتور شعله (Flame Detector)

ویژگی‌های آشکارساز شعله در حال حاضر تکنولوژی به کار رفته در دتکتور شعله (flame detector) از نظر چگونگی شناسایی شعله به چهار دسته تقسیم می‌شود. هر کدام از این انواع مزایا و...

ادامه مطلب