پمپ اطفای حریق (Fire Fighting Pump)

ویژگی‌های پمپ اطفای حریق پمپ اطفای حریق یا پمپ آتش نشانی (Fire Fighting Pump) تجهیزی است که جهت تامین فشار مورد نیاز در سیستم اطفاء حریق به‌کار می‌رود. پمپ‌ آتش نشانی دارای...

ادامه مطلب

پمپ صنعتی (non-API Pump)

کاربرد پمپ‌ صنعتی Non-API تأمین آب برای ساختمان‌های بلند تأمین آب برای مصارف شهری، سیستم های فاضلاب و صنعتی کاربرد در فرایندهای شیمیایی، غذایی و ساخت کاغذ کاربرد به عنوان پمپ در...

ادامه مطلب

پمپ فرآیندی (API Pump)

ویژگی‌های پمپ فرایندی (پمپ API)  پمپ نفت یا پمپ پتروشیمی یا پمپ فرایندی با توجه به الزامات تعیین شده در استاندارد API دارای ویژگی‌هایی هستند که در ادامه مختصرا بررسی می‌شوند: بازه...

ادامه مطلب