شیر تنفسی (Breather Valve)

ویژگی‌های شیر تنفسی به طور کلی، شیر تنفسی یک تجهیز حفاظتی یا ایمنی است که عموما روی یک نازل و بر روی سقف ثابت مخازن ذخیره نصب می‌شود  انتخاب سایز شیر تنفسی...

ادامه مطلب

راپچر دیسک (Rupture Disc)

کاربرد راپچر دیسک راپچر دیسک می‌تواند به صورت تکی یا همراه با یک شیر اطمینان فشار در سیستم به کار گرفته شود. راپچر دیسک در صنایع مختلف برای محافظت از مخازن ذخیره،...

ادامه مطلب