صنایع نفت و گاز

کاربرد راپچر دیسک در صنایع نفت و گاز

در عملیات حفاری چاه‌های نفت، با افزایش عمق چاه، دما و فشار نیز افزایش می‌یابد، همچنین قسمت بالایی چاه (Wellhead) نیز  به دلیل وجود خطوط متعدد جریان، انواع شیرآلات و اتصالات در معرض افزایش فشار قرار دارد. در صورتی که نوسانات فشار درون چاه یا در قسمت بالاسری آن به خوبی کنترل و پایش نشود و تمهیدات لازم برای مهار فشار در نظر گرفته نشود، صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات و اپراتورها وارد خواهد شد، بنابراین نصب تجهیزات مهار فشار روی سیستم به منظور حفظ ایمنی و کاهش آسیب ناشی از ایجاد فشار اضافی بسیار مهم است. این تجهیزات در جریان های Upstream، Midstream و Downstream در خشکی و دریا استفاده می‌شوند. در یک سیستم چاه نفت، راپچر دیسک ممکن است روی خطوط جریان و بعد از شیر یک طرفه نصب شود و زمانی که میزان فشار به مقدار تنظیم شده تحت عنوان فشار پارگی راپچر دیسک برسد (Bursting Pressure) دیسک پاره شده و جریان فشار اضافی را به حلقه چاه باز می‌گرداند.

صنعت نفت و گاز