پتروشمی شهید رسولی

شرکت پتروشیمی شهید رسولی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و با هدف تأمین نیاز بازارهای داخلی و صادرات بخشی از محصولات خود احداث شده است. محصولات تولیدی این شرکت پنتااریتریتول با ظرفیت تولید 13000 تن در سال، فرمالین با ظرفیت تولید 66000 تن در سال، استالدهید با ظرفیت تولید 6000 تن در سال و سدیم فرمات با ظرفیت تولید 8000 تن در سال است. دامون در سال 1397 با تأمین تعداد 3 ست راپچردیسک 20 اینچ از برند FDC کره جنوبی با شرکت پتروشیمی شهید رسولی همکاری داشته است.