شیر انفجاری برگشت ناپذیر (Explosion Flap Valve)

ویژگی‌های شیر برگشت ناپذیر (شیر مهار شعله) شیر برگشت ناپذیر یا فلپ ولو (Flap Valve) شرکت STIF توسط یک اهرم باز نگه داشته می‌شود و می‌تواند در خروجی یا ورودی فیلتر، مخزن...

ادامه مطلب

شیر اطمینان فشار / خلأ با شعله‌گیر

ویژگی‌های شیر اطمینان فشار/خلأ با شعله‌گیر (Pressure or Vacuum Relief Valve with Flame Arrester) شیر اطمینان فشار/خلأ ترکیبی با شعله‌گیر SEWON، دارای پالتی است که میزان نشت بخار داخلی را کاهش می‌دهد...

ادامه مطلب

شعله گیر (Flame Arrester)

کاربرد Flame Arrester شعله گیر یا شعله بند در تمام صنایعی که در آن‌ها امکان احتراق و اشتعال وجود دارد به‌کار می‌رود. از جمله‌ی این صنایع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:...

ادامه مطلب