سیلینگ مخازن (Tank Sealing)

کاربرد و ویژگی های سیلینگ مخازن (Tank Sealing) حفاظت از محیط زیست در برابر گاز های مضر جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و انفجار جلوگیری از هدر رفت سیال (بخارات هیدروکربون) و کاهش...

ادامه مطلب