صفحه تست محصول

کاربرد راپچر دیسک دیسک‌های انفجاری به جز صنعت نفت در صنایع دیگری همچون، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع دفاعی و هوایی، صنایع چیلر و سرمایشی و صنایع سیلو...

ادامه مطلب

شیر اطمینان (Pressure Safety Valve)

ویژگی‌های شیر اطمینان (PSV) سیفتی ولو ها (Safety Valves) دارای ساختار ویژه ای هستند که در هنگام افزایش فشار بیش از حد، بدون نیاز به انرژی خارجی (مکانیکی یا الکتریکی) و به...

ادامه مطلب

سنسور انفجار (Burst Sensor)

ویژگی‌های سنسور انفجار سنسور انفجار در طرف دریچه نگهدارنده راپچر دیسک نصب می‌شود. این تجهیز شامل نوار زنگ هشداردهنده با رساناهای مسی است. هنگام پارگی دیسک، فیلم سنسور بریده می‌شود. در نتیجه...

ادامه مطلب

سیستم محافظت نیتروژنی (N2 Blanketing System)

مزایای سیستم محافظت نیتروژنی (گاز بی اثر) یا N2 Blanketing System  جلوگیری از هدر رفت و تبخیر سیال در مخزن  جلوگیری از ورود رطوبت و اکسیژن به مخزن  جلوگیری از انفجار ناشی...

ادامه مطلب

پنل انفجاری (Explosion Panel)

ویژگی‌های پنل انفجاری    ویژگی‌های زیر برای پنل انفجاری (Explosion Panel) قابل بیان است: کار کردن در فشار پایین  کاهش فشار سریع عملکرد سریع برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از انبساط...

ادامه مطلب

شیر تنفسی (Breather Valve)

ویژگی‌های شیر تنفسی به طور کلی، شیر تنفسی یک تجهیز حفاظتی یا ایمنی است که عموما روی یک نازل و بر روی سقف ثابت مخازن ذخیره نصب می‌شود  انتخاب سایز شیر تنفسی...

ادامه مطلب

راپچر دیسک (Rupture Disc)

کاربرد راپچر دیسک راپچر دیسک می‌تواند به صورت تکی یا همراه با یک شیر اطمینان فشار در سیستم به کار گرفته شود. راپچر دیسک در صنایع مختلف برای محافظت از مخازن ذخیره،...

ادامه مطلب