سیستم محافظت نیتروژنی

مزایای سیستم محافظت نیتروژنی (گاز بی اثر) یا N2 Blanketing System  جلوگیری از هدر رفت و تبخیر سیال در مخزن  جلوگیری از ورود رطوبت  و اکسیژن به مخزن  جلوگیری از انفجار ناشی...

ادامه مطلب

پنل انفجاری

ویژگی‌های پنل انفجاری    ویژگی‌های زیر برای پنل انفجاری قابل بیان است: کار کردن در فشار پایین  کاهش فشار سریع عملکرد سریع برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از انبساط (انفجار) گاز...

ادامه مطلب

شیر تنفسی

ویژگی‌های شیر تنفسی به طور کلی، شیر تنفسی یک تجهیز حفاظتی یا ایمنی است که عموما روی یک نازل و بر روی سقف ثابت مخازن ذخیره نصب می‌شود  انتخاب سایز شیر تنفسی...

ادامه مطلب

راپچر دیسک

کاربرد راپچر دیسک راپچر دیسک می‌تواند به صورت تکی یا همراه با یک شیر اطمینان فشار در سیستم به کار گرفته شود. راپچر دیسک در صنایع مختلف برای محافظت از مخازن ذخیره،...

ادامه مطلب